Sim

Det finns många olika anledningar till att simträna sin hund och många olika sätt att göra det på. Seriös simträning ställer krav både på lokalen och på personalen. Poolen ska skötas, journaler över vattnet ska föras och det ska föras träningsjournaler över de hundarna som simmas. Vidare ska djurägarna hjälpas och instrueras. Ingen bör simträna sin hund på egen hand innan hunden och ägaren är väl insatta i simträningen och hunden simmar på ett bra sätt. Fram till dess ska man alltså få hjälp av den som driver simmet.

Simträning har länge använts i rehabiliterande syfte då erfarenhet visat att en skonsam och korrekt träning både innan och efter operativa ingrepp leder till en kortare konvalescenstid. Genom simningen får hunden en möjlighet att träna muskulaturen utan risk för slitage på lederna. Simning har även visat sig vara mycket bra vid olika slags ledproblem så som höftledsfel, då hunden genom simträningen får bygga upp muskulaturen kring höfterna och därigenom stärka dessa utan att lederna belastas. En hund med defekta leder behöver extra god muskulatur för att musklerna så långt det går ska kunna stödja leden och kompensera felet.

I friskvårdssyfte är simning bra för alla slags hundar. Eftersom det är en skonsam motionsform kan även överviktiga hundar simma och det kan med fördel användas tillsammans med bantning för att få ner hunden i hull utan att lederna belastas under viktminskningen. När hunden sedan nått en mer hälsosam vikt kan man komplettera med längre promenader och mera träning ”på backen”. Sällskapshundar får genom simningen en möjlighet till allsidig motion. Simning passar bra som komplement till de annars kanske lite för enformiga promenaderna som ofta sker på plan mark där hunden inte får möjlighet att arbeta med hela kroppen.

En grupp hundägare som allt mer börjat simträna sina hundar, är de som har hundar som arbetar aktivt som tävlings- och tjänstehundar av olika slag. Simningen ger hunden en möjlighet att bygga upp både den kondition och muskulatur som krävs för att den ska klara av ett hårt arbete.

Tillbaka